Thuis voor jong en oud

Het Voorthuis staat voor een unieke samenwerking tussen Woningstichting Barneveld, Neboplus en Kindercentrum Bzzzonder. Op deze bijzondere locatie, aan de rand van Voorthuizen, komen verschillende vormen van leven, wonen én zorg samen.
Want wij geloven dat mensen – jong en oud – elkaar nodig hebben om tot bloei te komen.

In Het Voorthuis kunnen ouderen wonen, via een huurwoning van Woningstichting Barneveld. Dat zijn seniorenappartementen die bijzonder geschikt zijn voor echtparen, om er samen te blijven wonen. Oók als zorg of ondersteuning nodig is. Als één van beide dementie heeft, komt Neboplus in beeld. Mensen met dementie kunnen hier veilig verblijven rondom gezellige huiskamers met grote balkons. Er is ook een speciaal ontmoetingscentrum Dementie aanwezig; een combinatie van dagopvang met begeleiding en ondersteuning van mantelzorgers. Kindercentrum Bzzzonder biedt in Het Voorthuis kinderopvang.

Juist die combinatie van de verschillende doelgroepen maakt Het Voorthuis tot een levendige locatie. Een plek waar je elkaar versterkt en elkaars unieke talenten mag inzetten, mede vanwege de slimme opzet en indeling van de locatie. Een plek waar mooie, waardevolle ontmoetingen bijdragen aan positieve ervaringen. Want ontmoetingen zorgen voor verbreding van het eigen perspectief. Het geeft de dagen kleur! Het Voorthuis, een thuis voor jong en oud…